RAPORT S.A.

Firma windykacyjna

Tematyka długów może wydawać się ciężka, dlatego stworzyliśmy design oparty o przyjazne grafiki wektorowe, wypełniony niestandardowymi animacjami. Strona firmy posiada dwie grupy odbiorców, naszym zadaniem więc było pokierowanie użytkowników do odpowiednich działów już na stronie głównej. Dzięki temu dłużnicy w łatwy i przyjazny sposób mogą dowiedzieć się jak uregulować zadłużenie oraz skorzystać z modułu płatności on-line, natomiast inwestorzy zapoznają się z kluczowymi informacjami o spółce akcyjnej.