ENRESSH

Europejska organizacja naukowa

ENRESSH to europejska organizacja zrzeszająca naukowców zajmujących się socjologią i naukami humanistycznymi. Zostaliśmy poproszeni o stworzenie strony internetowej, która byłaby centrum wiedzy dla członków zrzeszenia oraz osób zainteresowanych.